Späť k newsroom
Startupy a spoločenská zmluva
Viac v našom článku
Mailchimp - subscribe form sidebar

ESOP a malé & stredné podniky | weBlog

19 apríla 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Hoci je ESOP v našich končinách stále neznámym pojmom, v poslednej dobe sa už aj v našom regióne zvyšuje záujem malých a stredných podnikov o ESOP (Employee Stock Ownership Plan). Jedná sa o plán ako presunúť časť alebo úplné vlastníctvo podniku zo súčasného vlastníka na všetkých, alebo vybranú skupinu kľúčových zamestnancov. V našom blogu sa spolu pozrieme na jednu z foriem ESOPov a ich súčasné postavenie na Slovensku.

ESOP ako taký vie byť aj súčasťou exit stratégie podnikateľa, ale v našich podmienkach sa skôr využíva ako forma zamestnaneckého benefitu, resp. súkromného penzijného plánu, ktorý vytvára podnik pre svojich zamestnancov.

V rámci kontinentálnej Európy však stále chýbajú určité daňové zvýhodnenia takýchto plánov, ktoré poznáme napr. z USA, kedy v prípade ich kvalifikovanej formy okrem iného vzniká moment zdanenia príjmov zamestnancov z ich podielu na spoločnosti až v čase odchodu do dôchodku, resp. odchodu zo spoločnosti, a nie v momente, kedy za zvýhodnenú cenu získavajú podiely na spoločnosti v ktorej pracujú.

ESOP trusty

ESOP môže mať rozličné formy, ale v poslednej dobe sledujeme trend, že sa stále viac začínajú využívať aj tzv. ESOP trusty, do ktorých podnikateľ prevedie určitú časť podielov na svojej spoločnosti a tieto trusty vyplácajú získané príjmy v podobe dividend od spoločnosti v prospech svojich „beneficientov“, resp. „odplatne“ odkupujú podiely od zamestnancov za vopred stanovených podmienok práve napr. v prípade ich odchodu do dôchodku. Tieto trusty môžu mať rôznu právnu formu či daňový režim, a preto je veľmi dôležité zvoliť si ich správnu formu.

ESOP na Slovensku

Právna úprava na Slovensku dokonca trusty ako také vôbec nepozná, a preto slovenskí podnikatelia musia využívať zahraničné štruktúry. Ako vždy upozorňujeme, že za zahraničnou štruktúrou si netreba predstavovať žiadnu nelegálnu daňovú optimalizáciu. To nie je absolútne cieľom žiadnej ESOP štruktúry. Čo sa týka Slovenska, tak existuje predpoklad, že sa u nás zavedie tzv. inštitút súkromnej nadácie. Otázkou je, aké bude jej praktické použitie na účely ESOP.

Všeobecne máme zato, že ESOP ako taký, je na Slovensku stále málo diskutovanou témou. A to nie len na úrovni startupov, kedy sa už tento inštitút predsa len používa o niečo intenzívnejšie. U malých a stredných podnikov sa však jedná len o pár spoločností, ktoré chcú byť pokrokovejšie a snažia sa zvýšiť angažovanosť svojich zamestnancov na chode spoločnosti, resp. snažia sa myslieť na ich budúcnosť po tom, ako zo spoločnosti odídu. V súčasnej dobe je preto asi najdôležitejšia edukácia zamestnancov v spoločnostiach, v ktorých sa podnikateľ rozhodol pre túto formu benefitu.

Často sa stretávame s tým, že zamestnanci nerozumejú, že nie je bežné, aby firma vyplácala 100 % svojho zisku v prospech spoločníkov, ale práve naopak. Spravidla väčšina zisku zostáva vo firme na účely investície do vlastného rozvoja.

Rovnako musíme vysvetľovať rozdiel medzi čistým ziskom a free cash flow. Konkrétne ide o to, že dosiahnuť zisk automaticky neznemená mať voľné finančné prostriedky potrebné na jeho vyplatenie. V rámci diskusií so zamestnancami sa snažíme vysvetľovať čo sa rozumie pod pojmom čistý pracovný kapitál a ako má jeho zmena vplyv práve na voľné finančné prostriedky. Niekedy je ťažké vysvetliť ako môže rast tržieb firmy v niektorých odvetviach zvýšiť nutnosť viazania väčšej časti finančných prostriedkov v dodatočných zásobách, resp. v pohľadávkach s dlhšou dobou splatnosti. To má samozrejme dopad na zníženie voľných finančných prostriedkov. A tých tém je tam samozrejme viac.

Na Slovensku musíme okrem toho zápasiť aj s jednoduchou zmenou zmýšľania, že získanie podielu na firme, v ktorej zamestnanec pracuje, je vlastne investícia do neho samého, teda investícia do aktíva, ktoré v budúcnosti prinesie určité zhodnotenie. V našich podmienkach je ťažké presvedčiť, že napr. vyplatenie ročného bonusu v peniazoch síce zvýši príjem zamestnanca, ale často sa premietne len do vyšších rodinných výdavkov, teda k spotrebe bez žiadneho zhodnotenia v budúcnosti.

ESOP v rámci malých a stredných podnikoch voláme aj ako „hru na podnikateľa“, kedy sa snažíte zmeniť zmýšľanie zo zamestnaneckého na podnikateľské. Osobne veríme, že obľuba ESOP v prípade malých a stredných podnikoch príde vo väčšej vlne aj na Slovensko. Chce to samozrejme čas a veľa vzdelávania. Určite by tomu pomohla aj prípadná zmena legislatívy a zavedenie daňových výhod pri získaní zamestnaneckých akcií.

V Accace sa podieľame na nástroji Optiomat, ktorý optimalizuje a automatizuje tento proces.

Startupy a spoločenská zmluva
Viac v našom článku
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram