Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ako sme pomáhali v roku 2018? | Report našich CSR aktivít

19 augusta 2019
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

„Našou misiou je podpora kolegov a klientov, aby pri dosahovaní svojich snov zanechávali vo svete pozitívnu stopu.“

Je jednoduché prichádzať s pôsobivými výrokmi o poslaní spoločnosti a jej hodnotách, ale zložitejšie je už podľa nich žiť. V uponáhľanom svete, kde má každý z nás plnú hlavu každodenných povinností, môže byť zložité nájsť si hodinu na verejnoprospešné projekty. Koniec koncov, je to všetko o našom prístupe.

V spoločnosti Accace sme pevne presvedčení, že dávať a venovať sa miestnym komunitám a ich členom, je rovnako dôležité ako každá iná služba, ktorú naša spoločnosť poskytuje. Aj preto sa neustále snažíme hľadať príležitosti, ktoré by sme podporili; hnutia, do ktorých by sme sa zapojili, či nápady, ktoré by sme mohli zrealizovať a robiť dobré veci.

Vo všeobecnosti sa zameriavame na nasledovné oblasti: udržateľnosť, podpora komunít, vzdelávanie a poskytovanie odborných služieb na báze pro bono. Tieto záujmy vyplynuli prirodzene z nášho poslania a hodnôt, zároveň však neustále preskúmavame nové oblasti, kam môžeme priniesť pozitívnu zmenu. Do veľkej miery prichádzajú návrhy priamo od našich kolegov, ktorí si uvedomujú svoje privilégium dobrého života a snažia sa ho priniesť aj ostatným.

Pri sumarizovaní roku 2018 nás potešili zaujímavé čísla.

Accace Slovakia

Naša pobočka na Slovensku zrealizovala 16 aktivít, do ktorých sa aktívne zapojili 88 kolegov. Poskytovali sme pro bono poradenstvo a zorganizovali workshopy pre neziskové organizácie, pravidelne sme dobrovoľnícky upravovali miestny park, zorganizovali firemnú burzu oblečenia, zorganizovali vzdelávací program pre všetkých zamestnancov o environmentálnych a ekologických otázkach „neBUĎ príZEMný“, zúčastnili sa charitatívneho behu, darovali veci, pripravili a rozdali jedlo ľuďom bez domova, zúčastnili sa projektov, ktoré podporujú mladých podnikateľov, podporili rodiny v núdzi a splnili vianočné priania sociálne znevýhodneným deťom. Celkovo sme finančne prispeli 3 400 EUR, pričom naši kolegovia pomáhali úžasných 963 hodí počas pracovných dní, čo znamená ďalších 19 252 eur, ak by sme sumu rátali pomocou našich hodinových sadzieb.

88 kolegov

16 aktivít

22 652 EUR

963 hodín pomoci

Accace Czech Republic | Prague

V našej pražskej pobočke v Českej republike sa 30 kolegov v priebehu uplynulého roka zapojilo do 18 rozličných aktivít. Pripravili pro bono workshopy, podporili rozličné nadácie a podujatia pre hendikepované deti, darovali krv, zúčastnili sa charitatívnych behov, poskytli finančnú podporu rodinám v zložitých situáciách, investovali do výletov a časopisov pre seniorov a vzdelávacích programov pre deti. Celková finančná pomoc presiahla 12 600 eur a naši kolegovia jej venovali 129 hodín z ich pracovného času, čo znamená ďalších 2 410 eur, ak by sme použili naše hodinové sadzby.

30 kolegov

18 aktivít

15 087 EUR

129 hodín pomoci

Accace Czech Republic | Brno

V našej ďalšej českej pobočke v Brne sa 5 kolegov zapojilo do 16 aktivít vrátane workshopov, finančnej podpory venovanej útulkom pre zvieratá, pre predčasne narodené deti, onkologických pacientov, nadačné fondy, deti a rodiny v zložitých situáciách, financovali letný tábor a podporili ľudí na vozíčkoch. Výsledkom ich úsilia boli dary na dobré účely v hodnote 18 200 eur.

5 kolegov

16 aktivít

18 200 EUR

Accace Hungary

V Maďarsku sa zorganizovalo 8 aktivít. Všetci zamestnanci sa počas roka zúčastňovali programov podnikovej sociálnej zodpovednosti. Zorganizovali prezentácie pre žiakov o ekonomických otázkach a zúčastnili sa charitatívnych polmaratónov, pričom poskytovali priebežné účtovné služby pre organizáciu, ktorá sa zameriava na čistenie životného prostredia.  Medzi aktivity, ktorých sa zúčastnili všetci zamestnanci, patril zber a darovanie vecí ľuďom v núdzi a upratovanie okolia 400-ročného stromu. Okrem toho táto pobočka kládla veľký dôraz na recykláciu zavedením triedenia odpadu v kancelárii. Celková hodnota darov dosiahla približne 2 400 eur, pričom týmto aktivitám venovali 18 hodín z pracovného času, čo predstavuje ďalších 260 eur na charitu.

20 kolegov

8 aktivít

2 660 EUR

18 hodín pomoci

Accace Poland

Naša poľská pobočka podporila 7 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 24 kolegov. Zapojili sa dp environmentálnej kampane na záchranu koní vo forme zberu papiera, podporili hendikepované deti, zúčastnili sa charitatívnych behov, všetci zamestnanci sa zapojili do národnej sociálnej kampane počítaním si kilometrov a darovaním rovnakej sumy peňazí, poskytli marketingové poradenstvo vybranej nadácii, ako tím vyzbierali a darovali potraviny a zorganizovali finančné zbierky na ďalšie projekty. Ich snaha predstavuje vo finančnom vyjadrení viac ako 1 600 eur, pričom poľskí kolegovia venovali dobročinnosti 111 hodín z pracovného času a 19 hodín počas víkendov, čo vyjadruje ďalších 2 210 eur.

24 kolegov

7 aktivít

3 810 EUR

130 hodín pomoci

Accace Romania

Naši kolegovia v Rumunsku sa zapojili do 10 činností vrátane charitatívnych behov, darovania vecí vyzbieraných zamestnancami vo firme a podpory neziskovej organizácie či zabávania detí v miestnych nemocniciach. Ich finančná pomoc predstavovala 1 346 eur, to sa však nedá porovnať so 176 cennými hodinami, ktoré charite venovali počas víkendov.

75 kolegov

10 aktivít

1 346 EUR

176 hodín pomoci

Celkovo sme darovali 63 890 eur, aktívne sa zapojilo minimálne 167 kolegov, venovali sme 1 220 hodín z pracovného času a 233 hodín z nášho voľného času.

Naša štedrosť presiahla minuloročné výsledky o viac ako 20 000 eur a 11 kolegov.

V tomto roku naďalej nezabudnime dávať druhým a podporujme naše prostredie, aby sme na svete zanechávali pozitívnu stopu.

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram