Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace o krok vpred na ceste k udržateľnému podnikaniu

26 novembra 2019
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Sme hrdí, že k našim ISO certifikátom v oblasti informačnej bezpečnosti a riadenia kvality nedávno pribudla aj certifikácia v oblasti systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015. Táto norma je okrem iného zameraná na využitie environmentálneho manažérskeho systému pre strategické riadenie organizácie a zlepšovanie environmentálnej výkonnosti, čím vieme našim klientom, kolegom a ostatným zainteresovaným garantovať, neustále meranie a vylepšovanie dopadu našej činnosti na životné prostredie.

ISO 14001: Systém efektívneho environmentálneho manažmentu v Accace

 „Máme nesmiernu radosť, že naši kolegovia vnímajú, citlivo reagujú na ekologické problémy súčasnosti a so zanietením sa angažujú v tom, aby zmiernili dopad osobných i firemných aktivít na životné prostredie. Nielen, že chceme v našich aktuálnych aktivitách v oblasti environmentálneho manažmentu pokračovať, ale už spúšťame aj ďalšie projekty,“  tvrdí Sylva Majerová, Risk & CSR Manager, Accace. „Najviac si však ceníme fakt, že všetky tieto nápady vzišli priamo od našich kolegov, ktorí sa sami ujali iniciatívy pri vytváraní a výbere projektov v oblasti udržateľnosti.“

Pre účely certifikácie sme najskôr vykonali internú analýzu našich súčasných procesov a vyhodnotili prípadné riziká. Následne sme spracovali a rozdistribuovali dokumenty na zaznamenávanie informácií týkajúcich sa odpadového hospodárstva pre papier, plast, sklo, zmesový a elektronický odpad, tzv. „Register odpadov“ a pripravili tiež súvisiacu právnu dokumentáciu.

Udržateľnosť: ušľachtilá misia, ktorá nás poháňa vpred

Ciele Accace siahajú ďalej, ako je len dosahovanie solídnych finančných výsledkov. Našou misiou je podpora kolegov a klientov, aby pri dosahovaní svojich snov zanechávali vo svete pozitívnu stopu. Práve preto sme prijali našu zodpovednosť za životné prostredie a kladieme veľký dôraz na celkový vplyv našich aktivít na ostatných ľudí a našu planétu.

Pre zlepšenie nášho environmentálneho správania organizujeme projekty zamerané na správne nakladanie s odpadmi, ako napríklad recyklácia či minimalizovanie tvorby odpadu. Ako poskytovateľ outsourcingových a poradenských služieb tiež vyvíjame a používame vlastné technológie, ktoré majú za cieľ znižovanie využitia papierových dokumentov a využívame recyklované alternatívy k bežným výrobkom.

Minimalizovaním papiera a odpadov prispievame k ochrane životného prostredia

Minimalizujeme používanie papiera pri všetkých našich administratívnych aktivitách

Vyvinuli sme vlastné cloudové riešenie pre elektronickú správu dokumentov

Stovky našich klientov využívajú našu online integrovanú platfromu, ktorá ušetrí množstvo papiera

Využívame recyklované alternatívy a zlepšili sme fungovanie nášho odpadového hospodárstva

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram