Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace Circle: Uzatvárame nové partnerstvá a vytvárame synergie pre váš rast │Tlačová správa

30 augusta 2019
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Rok 2019 je dôležitým míľnikom v smerovaní a vývoji Accace, keďže sa nám podarilo oficiálne spustiť komunitu Accace Circle. Accace Circle, ktorý tiež familiárne voláme aj The Circle, sa pritom formuje už niekoľko rokov prostredníctvom početných partnerstiev medzi Accace a našimi partnermi, poskytovateľmi služieb, ktorí vyznávajú podobnú filozofiu ako naša spoločnosť. Tento rok sme sa rozhodli našu spoluprácu formalizovať a naša medzinárodná komunita sa tak stáva väčšou a silnejšou, ako kedykoľvek predtým!

Začiatky

Spoločnosť Accace vznikla v Bratislave v roku 2006 a pomerne rýchlo expandovala primárne v rámci regiónu EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika). Poradenské a outsourcingové služby sme spočiatku poskytovali klientom len v krajinách, kde sme mali ako spoločnosť vlastné Accace pobočky. V snahe vyhovieť požiadavkám našich klientov, ktorí stále častejšie prejavovali záujem o naše služby aj v ostatných krajinách, sme začali vytvárať dlhodobé partnerstvá na väčšej medzinárodnej úrovni, ktoré boli nedávno formalizované pod záštitou Accace Circle.

Accace Circle je podnikateľská komunita, ktorá združuje poskytovateľov služieb s podobným zameraním s cieľom poskytovať klientom jednotné a efektívne služby na medzinárodnej úrovni. Sila tejto komunity tkvie v prepojení lokálnych odborných znalostí s jej medzinárodným dosahom. Takáto synergia prináša značné výhody širokému portfóliu klientov, najmä pokiaľ sa rozhodnú expandovať na zahraničné trhy, ktoré nepoznajú.

“Vždy som sa chcel zapojiť do vytvárania globálnej platformy pre BPO a poradenské služby, ktorá by sa stala alternatívou k terajším medzinárodným hráčom, ktorými sú buď obrovské korporácie alebo naopak príliš voľné obchodné zoskupenia, kde v oboch prípadoch absentuje skutočná podnikavosť.” hovorí Jiří Majer, CEO a zakladateľ Accace.

Jeho slová dopĺňa COO a jedna z partnerov Accace Mihaela Pašek-Virlan: „ Existuje veľa organizácií, ktoré propagujú efektívne služby, ale v konečnom dôsledku zabúdajú, že všetky strany musia vzájomnú spoluprácu rešpektovať. Služba je totiž skutočne efektívna až vtedy, keď sú vyjadrené a vypočuté všetky názory. V The Circle chceme robiť veci inak; chceme byť spoľahlivým partnerom na globálnej úrovni a zároveň klásť dôraz na lokálnu expertízu, za pomoci využívania moderných technológií. “

Spolupráca na prvom mieste

K vytvoreniu Accace Circle nás inšpirovali všetci naši obchodný partneri, s ktorými spolupracujeme a spoločne sa snažíme zjednodušovať procesy spojené s medzinárodnou expanziou.  Pre predstavu, veľa našich klientov častokrát čelilo výzve nájsť vhodného poskytovateľa služieb, ktorý by spĺňal ich firemné štandardy a očakávania vo všetkých krajinách ich pôsobenia.

Vďaka Accace Circle sa môžu spoľahnúť na konzistentnú úroveň kvality služieb, vďaka dodržiavaniu vysokých obchodných štandardov a požiadaviek, ktoré pomáhajú tvoriť všetci členovia The Circle. Ďalšou výhodou spolupráce s komunitou i v rámci nej je neustály rozvoj a získavanie nových skúseností. Accace Circle je živý prototyp a všetci jeho členovia neustále prispievajú svojím časom, prostriedkami a energiou, aby dosiahli vysokú inovatívnosť a odovzdali si čo najviac skúseností, z ktorých následne môže ťažiť každá spoločnosť, ktorá spolupracuje s The Circle.

Vízia Accace Circle

Accace Circle sa vyvíjal už niekoľko rokov, kým sa formálne dočkal svojho založenia, jeho cestu v tomto bode však nekončí. „Bola to a stále aj je náročná cesta, keďže sme si pre nasledujúce desaťročie stanovili ambiciózny cieľ týkajúci sa nášho globálneho dosahu,“ podotýka Mihaela s odkazom na spoločný cieľ tejto komunity pôsobiť do roku 2028 v 50 krajinách sveta. Tento plán sa stáva čím ďalej, tým viac realistickejším s každou novo krajinou, ktorá pribúda na mapu Accace Circle – najnovšie napríklad naša pobočka v Juhoafrickej republike. Každá expanzia posúva komunitu ďalej a čo je najdôležitejšie, otvára dvere všetkým partnerom v Accace Circle k novým obchodným príležitostiam, profesionálnym aj osobným.

Spoznajte Accace Circle bližšie na našich septembrových Business Breakfast v Prahe, kde sa dozviete viac o podnikaní a investovaní v Juhoafrickej republike i v celom regióne Subsaharskej Afriky.

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram