Späť k newsroom
Kalkulačka nákladov na dlh v slovenských firmách
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

5 tipov ako na podnikanie v zahraničí | weBlog

17 januára 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Expanzia podnikania do novej krajiny alebo podnikanie na viacerých miestach nie je nikdy hračkou. Pred expanziou je potrebné zvážiť množstvo výziev a podmienok, ako napríklad dodržiavanie miestnych a medzinárodných zákonov – nehovoriac o kultúrnych špecifikách jednotlivých krajín. Niet preto nad spoluprácu s proaktívnym partnerom.

Prvá vec, ktorú by ste mali pred expanziou vašej spoločnosti do zahraničia podniknúť, je preskúmať trh – s ohľadom na niekoľko veľmi základných, no zásadných vecí. Odporúčame vám začať s niečím, čo vám pomôže vytvoriť si lepší obraz o tom, ako podnikanie funguje v inej krajine, ako je napríklad poznanie vášho podnikateľského prostredia, riešenie kultúrnych a organizačných rozdielov, pochopenie možností trhu a ďalšie.

Zozbierali sme niekoľko tipov od našich odborníkov, ktoré môžu pomôcť vášmu podniku pripraviť sa na expanziu do zahraničia, či už ide o dobre zabehnutý alebo začínajúci podnik.

Poznajte vaše podnikateľské prostredie

Rozhodnúť sa vstúpiť na zahraničný trh môže byť extrémne náročnou úlohou kvôli množstvu informácií, ktoré musí každý podnik zvážiť. Na druhej strane, rovnako ako v každej inej situácii v našom každodennom živote, schopnosť správne posúdiť klady a zápory prostredníctvom dostatočného množstva údajov môže naozaj zachrániť vaše podnikanie a pomôcť vám uspieť. Barbora Debnárová, Business Development Lead Accace odporúča, aby sa nad rámec štandardných spôsobov získavania informácií, ako je využívanie štatistických údajov od známych národných a medzinárodných inštitúcií (UNSD, Eurostat a pod.), či odporúčaní spriaznených firiem, stali vašimi dôveryhodnými zdrojmi aj kvalifikovaní odborníci z radov partnerov. Budú tak poznať vašu spoločnosť už od začiatku v novej krajine pôsobenia, a budú ochotní pomôcť s nastavením vašich procesov a so 100% súladom s miestnymi predpismi.

Pracujte s kultúrnymi a organizačnými rozdielmi

V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým všetci čelíme potrebe porozumieť ľuďom z rôznych kultúr alebo organizácií. Je to dôležité nielen pre zachovanie zdravých medziľudských vzťahov ako takých, ale aj na využitie našich rozdielov v prospech vzájomnej osobnej a obchodnej prosperity.

V minulom storočí holandský sociológ Geert Hofstede klasifikoval merania kultúrnych a organizačných rozdielov do rôznych kategórií: mocenská vzdialenosť, individualizmus, vyhýbanie sa neistote, maskulinita, dlhodobá orientácia a zhovievavosť vs. zdržanlivosť. Má pomôcť pochopiť rozdiely v kultúrach rôznych krajín a identifikovať spôsoby obchodovania s nimi. Barbora ďalej naznačuje, že takéto teoretické základy nám môžu dobre poslúžiť na využitie všetkých možných kultúrnych a organizačných čŕt, aby sme maximalizovali potenciál nášho ľudského kapitálu. Podniky, ktoré aktívne podporujú rešpekt, toleranciu rozdielov a premosťujú rozdiely medzi nimi prostredníctvom spoločných vízií, hodnôt a cieľov, ľahko prekonajú budúce výzvy globalizácie. Ak neviete, ako začať, sme pripravení okamžite sa ponoriť do prostredia vašej spoločnosti.

Aby bolo vaše podnikanie udržateľné

Naša doba sa vyznačuje fenoménom zvaným rast, ktorý sa spája najmä s materiálnymi statkami, ako sú väčšie zisky, neustále sa zvyšujúce príjmy, rastúci domáci produkt, viac transakcií, nové trhy a ďalšie. To sa odráža aj do oblastí, ako je životné prostredie, ľudský blahobyt, kvalita života v komunitách, životný štýl, vzdelanie a iné. Barbora Debnárová je presvedčená, že naša planéta a spoločnosť volajú po tom, aby podniky úplne prešli na ohľaduplný, ekologický a udržateľný životný štýl, ktorý prinesie výhody a hodnoty, ktoré si vaša spoločnosť zaslúži.

Nekopírujte riešenia

Opýtali sme sa Petra Neškrábala, Partner & Head of Advisory Accace, aby sa s nami podelil o radu, ktorá by vám pomohla vyhnúť sa chybe, ak uvažujete o rozšírení podnikania do ďalších krajín: „Nekopírujte riešenia z krajiny na krajinu bez toho, aby ste si urobili riadny prieskum ich dôsledkov. Vždy existujú lokálne špecifiká, dokonca aj v rámci EÚ. Videli sme veľa spoločností, ktoré boli prekvapené neplatnými zmluvami v dôsledku porušenia miestnych požiadaviek alebo neočakávaným zdaňovaním v dôsledku špecifických daní, len preto, že v daňovej a právnej oblasti uplatňovali prístup copy-paste. To by mohlo dokonca viesť k úpadku celej zahraničnej investície.“

Škálujte svoje fintech riešenia

Automatizácia poskytovania a využívania finančných služieb sa stala dôležitou agendou v podnikovom sektore. Fintech je jednou z hlavných vecí, ktoré treba mať na pamäti pri budovaní podnikania v iných krajinách. A kto dokáže rozšíriť váš fintech lepšie ako spoločnosť, ktorá má tisíce klientov v rôznych krajinách a využíva fintech riešenia vo svojom každodennom fungovaní?

Peter Pašek, Partner & Head of Fintech Accace, odporúča: „V počiatočných fázach je pre každú firmu náročné overiť si, či ich fintech riešenie vyhovuje takzvanému product market fit. Accace ako partner môže byť vhodným zákazníkom na testovanie ponúkaných riešení a tiež sa môže stať partnerom, ktorý dokáže prilákať zákazníkov, ktorí by mohli mať o riešenie záujem. Pri našej každodennej prevádzke sme v kontakte s generálnymi riaditeľmi, finančnými riaditeľmi a HR manažérmi malých, stredných a veľkých spoločností. Poznáme ich problémy, aj plány. Väčšina našich klientov podniká vo viacerých krajinách, čo urýchľuje schopnosť škálovať riešenie na medzinárodnej úrovni.“

Vyššie uvedené odporúčania sú len časťou toho, čo môže vaša firma implementovať. Náš tím odborníkov je pripravený pomôcť vám nájsť tú najlepšiu voľbu pre vašu spoločnosť alebo subjekt na základe vašich potrieb a posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.

Kalkulačka nákladov na dlh v slovenských firmách
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook

Všetky potreby vašej firmy vyriešime na jednom mieste

Pohodlne sa usaďte a nechajte vaše obchodné záležitosti na našich odborníkov. Získajte odbornú pomoc na Slovensku pod jednou strechou.
  • Vedenie účtovníctva a reporting: Vedenie účtovníctva | Štatutárny a manažérsky reporting | Online účtovný portál | IFRS | Školenia na mieru
  • Spracovanie miezd a personalistika: Spracovanie miezd | Spracovanie HR agendy a personalistika | Online mzdový a HR portál | Online dochádzkový portál | Pracovnoprávne poradenstvo | Poradenstvo pri vysielaní zamestnancov | Daň z príjmov fyzických osôb | Mzdové a HR školenia | Zamestnanecké akcie (ESOP) | Analýza sociálneho prostredia a vitality firmy
  • Daňové poradenstvo: Daňové poradenstvo pre právnické osoby | Dodržiavanie daňových predpisov | Fúzie a akvizície | Transfer pricing | Daň z príjmov fyzických osôb | Služby v oblasti DPH | Odborné školenia
  • Korporátne a kancelárske služby: Založenie a registrácia spoločnosti | Registrované sídlo firmy | Likvidácia spoločnosti | Zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach | Zastupovanie klientov
  • Právne poradenstvo: Obchodné právo | Pracovnoprávne poradenstvo | GDPR | Právne due diligence | Právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností | Právne služby pri konkurze a reštrukturalizácií | Právo duševného vlastníctva | Súdne spory
  • Transakčné poradenstvo: Due diligence a transakčné poradenstvo | Fúzie a akvizície | Transfer pricing
  • Back office služby: Správa zdieľanej kancelárie a parkingu
  • Poradenstvo pre startupy
  • Agentúra dočasného zamestnávania
  • Online poradenský portal
Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram