Zodpovednosť konateľov z pohľadu práva a daní

08.11.2023
Online podujatie
9:30 am11:30 am (CET)

TÉMY PODUJATIA

Aké sú povinnosti a zodpovednosti konateľov vo firmách? Čo sa stane, ak konateľ povinnosť poruší a spoločnosti tak vznikne škoda?

V našom webinári vám priblížime zodpovednosť konateľov ako z právneho, tak aj z daňového pohľadu. Miriama Podskubová, Senior Associate Accace Legal a Michaela Salayová, Senior Tax Manager Accace Slovensko vás prevedú nasledovnými okruhmi:

  • Postavenie konateľa v spoločnosti z pohľadu jeho zodpovednosti v súvislosti s výkonom špecifických činností spoločnosti ako takej (zameriame sa aj na pracovnoprávne/obchodnoprávne aspekty výkonu funkcie konateľa a ostatných riadiacich činností v spoločnosti najmä v kontexte neustále sa meniacej právnej úpravy a nových výziev, ktoré táto prináša)
  • Povinnosti konateľa súvisiace s plnením daňových a účtovných povinností spoločnosti
  • Fakturácia konateľa vlastnej s.r.o. v postavení nezávislého dodávateľa – daňové dopady a riziká
  • Zdanenie odmeny konateľa – pracovná zmluva vs. odmena za výkon konateľa a rozdiely v zdanení, výhody a nevýhody
  • Transfer pricing a jeho pravidlá s ohľadom na osobu konateľa
  • Pôžička poskytnutá konateľovi alebo konateľom – daňové dopady

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 120 minút (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Miriama Podskubová
Senior Associate Ι Accace Legal

Miriama vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2014 získala tiež titul JUDr. Špecializuje sa na obchodné právo, v rámci ktorého absolvovala LL.M. štúdium v roku 2017, ako aj odbornú prax v Edinburgu. Ako asociovaná advokátka poskytuje právne služby slovensky a anglicky hovoriacim klientom so zameraním na obchodnoprávne aspekty zmluvnej dokumentácie, fúzie a akvizície a právo obchodných transakcií, právo obchodných spoločností, prevody nehnuteľností či vymáhanie pohľadávok. V spoločnosti Accace pôsobí od roku 2019.

Michaela Salayová
Senior Tax Manager Ι Accace Slovensko

Michaela Salayová je certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Michaela vyštudovala odbor daňovníctvo na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Má za sebou viac ako 10 rokov skúseností v oblasti daňového poradenstva a v Accace pôsobí od roku 2017. Špecializuje sa prioritne na daň z príjmov právnických osôb a DPH a vďaka predošlej 2,5-ročnej praxi v audítorskej spoločnosti aj na due diligence. Od roku 2023 vedie daňový tím takmer 20 odborníkov v Accace Slovensko.

Registrácia je uzavretá

Tento webinár sa už uskutočnil. Ak vás zaujímajú iné podujatia, navštívte našu stránku podujatí alebo napíšte nám.

Kontaktujte nás
Registrácia je uzavretá

Tento webinár sa už uskutočnil. Ak vás zaujímajú iné podujatia, navštívte našu stránku podujatí alebo napíšte nám.

Kontaktujte nás
crossarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram