Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pre Človeka v ohrození sme vyzbierali 10 vriec pomoci

23 apríla 2019

S organizáciou Človek v ohrození spolupracuje Accace už od roku 2016. Vtedy sme im prvýkrát poskytli pro bono právne služby. Tento rok sa zorganizovala zbierka na materiálnu pomoc a naši kolegovia sa naozaj vytiahli!

Jarné upratovanie skríň znamená lúčenie sa s vecami, ktoré už nepotrebujete, ale iným ľuďom môžu výrazne pomôcť. Preto sme sa s kolegami dohodli, že v spolupráci s Nadáciou Pontis posunieme naše nevyužívané veci občianskemu združeniu Človek v ohrození v Plaveckom Štvrtku. Občianske  združenie Človek v ohrození vzniklo v roku 1999 ako nezisková, mimovládna organizácia s cieľom poskytovať humanitárnu pomoc, rozvojovú spoluprácu, globálne vzdelávanie a podporu ľudských práv na Slovensku a v zahraničí.

V Accace sme pre nich túto jar vyzbierali odhadom vyše 10 vriec materiálnej pomoci s objemom 150 litrov. Ľuďom v núdzi sme pomohli hlavne oblečením, topánkami, stolovými hrami, kozmetikou, kuchynským náradím a doplnkami do domácnosti.

Združenie Človek v ohrození tieto dary rozdelí medzi tých obyvateľov Plaveckého Štvrtka, ktorí u nich pravidelne hľadajú pomoc a ich sociálna situácia je mimoriadne ťažká.

Radosť, akú združenie prejavilo pri odovzdávaní vecí nás motivovalo, a preto to určite nebola naša posledná zbierka! Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí venovali svoju energiu jarnej zbierke, prispeli vecne alebo pomohli zbierku zaviezť do občianskeho združenia.

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram