Prípadové štúdie: Prevzatie a manažment existujúceho centra zdieľaných služieb klienta

Náš klient

Náš klient je líder v oblasti digitálnej komunikácie a globálny operátor mobilných sietí.

5 rokov spolupráce, od roku 2016

Zvášenie efektivity pomocou prerozdelenia aktivít a zodpovedností
Lepšia kontrola a zníženie chybovosti o 75%
99,99% KPIs splnené, merané na mesačnej báze

Vplyv na podnikateľské prostredie

POSKYTOVANIE NAŠEJ ODBORNOSTI
  • Správa požiadaviek a detailný manažérsky reporting – KPIs dosiahnuté každý mesiac minimálne na 99,99%
  • Prerozdelením činností, zodpovedností a úpravou štruktúry tímu sa nám podarilo zvýšiť efektivitu práce o 10%
VYUŽÍVANIE NAŠICH TECHNOLÓGIÍ
  • Prevzatie existujúceho centra zdieľaných služieb s takmer 40 zamestnancami
  • Prevzatím aktivít, ktoré boli čiastočne vykonávané mimo Európy, sme znížili chybovosť o 75% a zaistili lepšiu kontrolu nad všetkými aktuálnymi procesmi
PODPORA NAŠEJ KOMUNITY
  • Riadenie tímu, ktorý spracováva účtovníctvo klienta pre celú Českú a Slovenskú republiku
  • Prevzatie zodpovednosti za HR procesy súvisiace s náborom a vzdelávaním zamestnancov, čím sme na 100% odbremenili klienta od tejto agendy
  • Podarilo sa nám bezproblémovo prevziať už existujúce SSC vďaka nášmu prístupu v podobe navýšenia počtu zamestnancov v Českej republike o takmer 40%
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram