Pípadové štúdie: Komplexný finančný outsourcing

Náš klient


Globálna skupina energetických a petrochemických spoločností s viac ako 92 000 zamestnancami vo viac ako 70 krajinách hľadala globálneho dodávateľa, ktorý by sa postaral o ich účtovníctvo, mzdovú a HR agendu, vrátane pracovno-personálneho poradenstva a dodržiavania daňových predpisov skupiny. Spoločnosť patrí medzi TOP 10 fortune spoločností na svete.

Spolupráca od roku 2011

Zvýšená efektivita práce o 45%, vďaka integrácii s našim automatizovaným systémom
O 90% lepši kontrola procesov a menej papiera
Splnené KPIs: Lepšia komunikácia a reporting

Vplyv na podnikateľské prostredie

POSKYTOVANIE NAŠEJ ODBORNOSTI
  • Príprava daňových priznaní (DPH, daň z príjmov a iné) a komplexné daňové poradenstvo 
  • Spracovanie miezd a HR administratívy pre takmer 2 000 zamestnancov 
  • Pracovnoprávne poradenstvo a iné právne služby na požiadanie
VYUŽÍVANIE NAŠICH TECHNOLÓGIÍ
  • Automatické účtovanie vďaka integrovanému OCR systému, ktoré prináša rýchlejšie a presnejšie spracovanie dát 
  • Zmena procesov smerom k digitalizácií, čím sme zároveň znížili potrebu manipulácie s papierom o približne 90% a zlepšili kontrolu nad úlohami 
  • Zvýšená kontrola nad sieťou, presný a včasný reporting pre centrálu spoločnosti – všetky dohodnuté KPIs sú splnené takmer na 100%
PODPORA NAŠEJ KOMUNITY
  • Kompletné spracovanie účtovníctva pre takmer 60 maloobchodníkov na Slovensku a v Českej republike – spracovávame viac ako 25 000 prijatých faktúr na mesačnej báze 
  • Zastupovanie klienta v komunikácii s úradmi v oboch krajinách 
  • Lepšia komunikácia s maloobchodníkmi a vyššia transparentnosť nákladov
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram