Prípadové štúdie: Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy

Náš klient

Medzinárodná firma pôsobiaca v oblasti IT a jej divízia hľadala stabilného partnera, ktorý by jej pomohol so spracovaním rozsiahlej mzdovej a HR agendy pre viac ako 23 000 zamestnancov v Chorvátsku, Česku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Ukrajine.

V rámci komplexnej ponuky služieb požadovala spoločnosť online riešenie v podobe samoobslužného a jednotného rozhrania pre zamestnancov a manažment pre všetky uvedené krajiny.

Spolupráca od roku 2010

Spoločná online platforma pre viac ako 23 000 zamestnancov naprieč Európou
Obslúžených viac ako 30 subjektov
25% zníženie nákladov na ľudí, technológie a infraštruktúru
99.99% splnených KPIs vo všetkých oblastiach kvality a spracovania mie

Vplyv na podnikateľské prostredie

POSKYTOVANIE NAŠEJ ODBORNOSTI
 • Komplexné spracovanie miezd a HR agendy 
 • Ročné zúčtovanie daní 
 • Výpočet nepeňažných benefitov 
 • Mzdová a personálna administratíva pre expatov
VYUŽÍVANIE NAŠICH TECHNOLÓGIÍ
 • Samoobslužný portál pre zamestnancov a manažment, vrátane výplatných pások, evidencie dochádzky, pracovných ciest, riadenia benefitov a výmenu HR dokumentov 
 • Automatizácia mzdových procesov prostredníctvom integrácie interného HRM systému klienta s lokálnym mzdovým systémom 
 • Flexibilný portál pravidelne aktualizovaný o nové funkcie a špecifické potreby klienta
PODPORA NAŠEJ KOMUNITY
 • Jednotný online portál pre zamestnancov a manažment naprieč krajinami 
 • Zdieľanie know-how v oblasti implementácie a jej ďalšie zdieľanie z jednej krajiny na druhú 
 • Jednotné kontaktné miesto pre efektívnu správu vedomosti 
 • Rýchle zdieľanie informácií s pomocou Accace Circle komunity
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram