Outsourcingové a poradenské služby na Ukrajine

Účtovníctvo a reporting | Outsourcing miezd a ľudských zdrojov | Daňové a právne poradenstvo | Transferové oceňovanie | Korporátne a sekretárske služby

Sme dôveryhodným partnerom pre outsourcing a poradenstvo nielen na Slovensku, ale aj vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Naše účtovnícke, mzdové, daňové, právne a korporátne služby na Ukrajine zabezpečujú plnú zhodu s miestnymi predpismi vďaka našim odborníkom z Ukrajiny. Využite proaktívne poradenstvo a partnera pre outsourcing, ktorý je o krok vpred pred vašimi potrebami.

Nižšie uvedené služby sú poskytované v ukrajinskom alebo anglickom jazyku

Účtovné a reportingové služby na Ukrajine

Povinné účtovníctvo a reporting | Lokalizácia ERP | Manažment dodávateľských faktúr (AP management) | Schvaľovacie procesy | Poradenstvo a služby podľa IFRS | Dodržiavanie daňových predpisov | Poradenstvo

Outsourcing spracovania miezd a správy ľudských zdrojov na Ukrajine

Spracovanie miezd | Správa ľudských zdrojov | Online evidencia pracovného času a dochádzky | Správa benefitov | Evidencia pracovných ciest | Daňové povinnosti zamestnancov | Pracovné povolenia pre cudzincov | Pracovné právo | Samoobslužné portály pre zamestnancov a manažérov

Poradenstvo v oblasti daní a služby zabezpečujúce dodržiavanie daňových povinností na Ukrajine

Daňové poradenstvo | Dodržiavanie daňových povinností | Daňové registrácie | Daň z príjmu právnických osôb | DPH | Poradenstvo a služby podľa IFRS | Spotrebné dane, clá a ďalšie dane | Daň z príjmu fyzických osôb | Daňové povinnosti nerezidentov

Transakčné poradenstvo na Ukrajine

Due diligence a špecifické transakčné poradenstvo | Služby po uskutočnení transakcie | Právne poradenstvo počas celého procesu akvizície | Transferové oceňovanie

Služby transferového oceňovania na Ukrajine

Kontrola súladu s transferovým oceňovaním | Správa požiadaviek na dokumentáciu a štúdie benchmarkingu | Komunikácia s príslušnými úradmi

Právne poradenstvo, Korporátne a sekretárske služby na Ukrajine

Korporátne právo | Obchodné a občianske právo | Súdne spory | Insolvencia, konkurz a reštrukturalizácia | Pracovné právo | GDPR | Založenie a registrácia spoločností | Podpora pri vstupe na trh | Domicilačné služby | Virtuálna kancelária | Predaj existujúcich spoločností | Korporátne zmeny v spoločnosti | Služby zastupovania | Likvidácia spoločnosti | Zastupovanie na lokálnej úrovni | Back office služby

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram