Outsourcingové a poradenské služby v Spojenom kráľovstve

Účtovníctvo a reporting | Outsourcing miezd a ľudských zdrojov | Daňové poradenstvo | Služby pre vstup na trh, korporátne a sekretárske služby

Sme dôveryhodným partnerom pre outsourcing a poradenstvo nielen na Slovensku, ale aj vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Naše účtovnícke, mzdové, daňové, právne a korporátne služby v Spojenom kráľovstve zabezpečujú plnú zhodu s miestnymi predpismi vďaka našim odborníkom z Spojeného kráľovstva. Využite proaktívne poradenstvo a partnera pre outsourcing, ktorý je o krok vpred pred vašimi potrebami.

Nižšie uvedené služby sú poskytované v anglickom jazyku

Účtovné a reportingové služby v Spojenom kráľovstve

Povinné účtovníctvo a reporting | Lokalizácia ERP | Manažment dodávateľských faktúr (AP management) | Schvaľovacie procesy | Online portál pre účtovníctvo | Poradenstvo a služby podľa IFRS | Dodržiavanie daňových predpisov | Poradenstvo | Profesionálne školenia

Outsourcing spracovania miezd a správy ľudských zdrojov v Spojenom kráľovstve

Spracovanie miezd | Správa ľudských zdrojov | Samoobslužné portály pre zamestnancov a manažérov | Online evidencia pracovného času a dochádzky | Evidencia pracovných ciest | Daňové povinnosti zamestnancov | Pracovné povolenia pre cudzincov | Pracovné právo | Správa benefitov

Poradenstvo v oblasti daní a služby zabezpečujúce dodržiavanie daňových povinností v Spojenom kráľovstve

Daňové poradenstvo | Dodržiavanie daňových povinností | Daňové registrácie | Daň z príjmu právnických osôb | Daň z príjmu fyzických osôb | DPH | Spotrebné dane, clá a ďalšie dane | Daňové povinnosti nerezidentov | Poradenstvo a služby podľa IFRS | Daňové a finančné školenia

Služby pre vstup na trh a korporátne služby v Spojenom Kráľovstve

u003cp class=u0022MsoNormalu0022u003eReu0026scaron;eru0026scaron; vo vzťahu k vstupu na trh | Podpora pri vstupe na trh | Založenie a registru0026aacute;cia spoločnosti | Korporu0026aacute;tne zmeny v spoločnosti | Due diligence pri akvizu0026iacute;ciu0026aacute;ch a fu0026uacute;ziu0026aacute;chu003c/pu003e

Sekretárske služby pre spoločnosti v Južnej Afrike

Rešerš vo vzťahu k vstupu na trh | Podpora pri vstupe na trh | Založenie a registrácia spoločnosti | Korporátne zmeny v spoločnosti | Due diligence pri akvizíciách a fúziách

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram