Outsourcingové a poradenské služby v Poľsku

Účtovníctvo a reporting | Outsourcing miezd a ľudských zdrojov | Daňové, transakčné, podnikové a právne poradenstvo | Transferové oceňovanie

Sme dôveryhodným partnerom pre outsourcing a poradenstvo nielen na Slovensku, ale aj vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Naše účtovnícke, mzdové, daňové, právne a korporátne služby v Poľsku zabezpečujú plnú zhodu s miestnymi predpismi vďaka našim odborníkom z Poľska. Využite proaktívne poradenstvo a partnera pre outsourcing, ktorý je o krok vpred pred vašimi potrebami.

Nižšie uvedené služby sú poskytované v poľskom alebo anglickom jazyku

Účtovné a reportingové služby v Poľsku

Povinné účtovníctvo a reporting | Lokalizácia ERP | Manažment dodávateľských faktúr (AP management) | OCR technológia | Schvaľovacie procesy | Online portál pre účtovníctvo | Poradenstvo a služby podľa IFRS | Dodržiavanie daňových predpisov | Poradenstvo | Profesionálne školenia

Outsourcing spracovania miezd a správy ľudských zdrojov v Poľsku

Spracovanie miezd | Správa ľudských zdrojov | Samoobslužné portály pre zamestnancov a manažérov | Online evidencia pracovného času a dochádzky | Evidencia pracovných ciest | Daňové povinnosti zamestnancov | Pracovné povolenia pre cudzincov | Pracovné právo | Meranie vitálnosti spoločnosti a sociálneho prostredia | Správa benefitov | Automatizované plány pre ESOP

Poradenstvo v oblasti daní a služby zabezpečujúce dodržiavanie daňových povinností v Poľsku

Daňové poradenstvo | Dodržiavanie daňových povinností | Daňové registrácie | Daň z príjmu právnických osôb | Daň z príjmu fyzických osôb | DPH | Daňové povinnosti nerezidentov | Poradenský online portál | Daňové a finančné školenia | Spory a zastupovanie | Transferové oceňovanie

Transakčné poradenstvo v Poľsku

Fúzie a akvizície | Due diligence a špecifické transakčné poradenstvo | Služby po uskutočnení transakcie | Právne poradenstvo počas celého procesu akvizície

Služby transferového oceňovania v Poľsku

Kontrola súladu s transferovým oceňovaním | Správa požiadaviek na dokumentáciu a štúdie benchmarkingu | Globálna stratégia transferového oceňovania | Komunikácia s príslušnými úradmi

Právne poradenstvo v Poľsku

Korporátne právo | Obchodné a občianske právo | Nehnuteľnosti a development | Súdne spory | Duševné vlastníctvo | Insolvencia, konkurz a reštrukturalizácia | Pracovné právo | GDPR | Plnohodnotná advokátska kancelária | Bankovníctvo a financie | Verejné súťaže | Podpora pri vstupe na trh

Korporátne a sekretárske služby v Poľsku

Založenie a registrácia spoločností | Podpora pri vstupe na trh | Domicilačné služby | Virtuálna kancelária | Predaj existujúcich spoločností | Korporátne zmeny v spoločnosti | Likvidácia spoločnosti | Zastupovanie na lokálnej úrovni | Back office služby | Služby zastupovania

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram