Outsourcingové a poradenské služby v Maďarsku

Účtovníctvo a reporting | Outsourcing miezd a ľudských zdrojov | Daňové, transakčné, podnikové a právne poradenstvo | Transferové oceňovanie

Sme dôveryhodným partnerom pre outsourcing a poradenstvo nielen na Slovensku, ale aj vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Naše účtovnícke, mzdové, daňové, právne a korporátne služby v Maďarsku zabezpečujú plnú zhodu s miestnymi predpismi vďaka našim odborníkom z Maďarska. Využite proaktívne poradenstvo a partnera pre outsourcing, ktorý je o krok vpred pred vašimi potrebami.

Nižšie uvedené služby sú poskytované v maďarskom alebo anglickom jazyku

Účtovné a reportingové služby v Maďarsku

Povinné účtovníctvo a reporting | Lokalizácia ERP | Manažment dodávateľských faktúr (AP management) | OCR technológia | Schvaľovacie procesy | Online portál pre účtovníctvo | Poradenstvo a služby podľa IFRS | Dodržiavanie daňových predpisov | Poradenstvo | Profesionálne školenia

Outsourcing spracovania miezd v Maďarsku

Spracovanie miezd | Správa ľudských zdrojov | Samoobslužné portály pre zamestnancov a manažérov | Online evidencia pracovného času a dochádzky | Evidencia pracovných ciest | Daňové povinnosti zamestnancov | Pracovné povolenia pre cudzincov | Pracovné právo | Meranie vitálnosti spoločnosti a sociálneho prostredia | Správa benefitov | Automatizované plány pre ESOP

Služby v oblasti správy ľudských zdrojov v Maďarsku

u003cpu003eDaňovu0026eacute; poradenstvo | Dodržiavanie daňovu0026yacute;ch povinnostu0026iacute; | Daňovu0026eacute; registru0026aacute;cie | Daň z pru0026iacute;jmu pru0026aacute;vnicku0026yacute;ch osu0026ocirc;b | Daň z pru0026iacute;jmu fyzicku0026yacute;ch osu0026ocirc;b | DPH | Voľnu0026yacute; pohyb služieb | Spotrebnu0026eacute; dane, clu0026aacute; a ďalu0026scaron;ie dane | Daňovu0026eacute; povinnosti nerezidentov | Poradensku0026yacute; online portu0026aacute;lu003c/pu003e

Poradenstvo v oblasti daní a služby zabezpečujúce dodržiavanie daňových povinností v Maďarsku

Daňové poradenstvo | Dodržiavanie daňových povinností | Daňové registrácie | Daň z príjmu právnických osôb | Daň z príjmu fyzických osôb | DPH | Spotrebné dane, clá a ďalšie dane | Daňové povinnosti nerezidentov | Poradenský online portál | Poradenstvo a služby podľa IFRS | Daňové a finančné školenia

Transakčné poradenstvo v Maďarsku

Fúzie a akvizície | Due diligence a špecifické transakčné poradenstvo | Služby po uskutočnení transakcie | Právne poradenstvo počas celého procesu akvizície | Transferové oceňovanie

Služby transferového oceňovania v Maďarsku

Kontrola súladu s transferovým oceňovaním | Správa požiadaviek na dokumentáciu a štúdie benchmarkingu | Globálna stratégia transferového oceňovania | Komunikácia s príslušnými úradmi

Právne poradenstvo v Maďarsku

Korporátne právo | Obchodné a občianske právo | Nehnuteľnosti a development | Súdne spory | Duševné vlastníctvo | Insolvencia, konkurz a reštrukturalizácia | Pracovné právo | GDPR | Plnohodnotná advokátska kancelária | Bankovníctvo a financie | Verejné súťaže | Podpora pri vstupe na trh

Korporátne a sekretárske služby v Maďarsku

Založenie a registrácia spoločností | Podpora pri vstupe na trh | Domicilačné služby | Virtuálna kancelária | Predaj existujúcich spoločností | Korporátne zmeny v spoločnosti | Likvidácia spoločnosti | Zastupovanie na lokálnej úrovni | Back office služby | Služby zastupovania

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram