Outsourcingové a poradenské služby v Južnej Afrike

Účtovníctvo a reporting | Outsourcing miezd a ľudských zdrojov | Daňové poradenstvo | Služby pre vstup na trh, korporátne a sekretárske služby

Sme dôveryhodným partnerom pre outsourcing a poradenstvo nielen na Slovensku, ale aj vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Naše účtovnícke, mzdové, daňové, právne a korporátne služby v Južnej Afrike zabezpečujú plnú zhodu s miestnymi predpismi vďaka našim odborníkom z Južnej Afrike. Využite proaktívne poradenstvo a partnera pre outsourcing, ktorý je o krok vpred pred vašimi potrebami.

Nižšie uvedené služby sú poskytované v anglickom jazyku

Účtovné a reportingové služby v Južnej Afrike

Povinné účtovníctvo a reporting | Lokalizácia ERP | Manažment dodávateľských faktúr (AP management) | Schvaľovacie procesy | Online portál pre účtovníctvo | Poradenstvo a služby podľa IFRS | Dodržiavanie daňových predpisov | Poradenstvo | Profesionálne školenia

Outsourcing spracovania miezd a správy ľudských zdrojov v Južnej Afrike 

Spracovanie miezd | Správa ľudských zdrojov | Samoobslužné portály pre zamestnancov a manažérov | Online evidencia pracovného času a dochádzky | Evidencia pracovných ciest | Daňové povinnosti zamestnancov | Pracovné povolenia pre cudzincov | Pracovné právo | Správa benefitov

Poradenstvo v oblasti daní a služby zabezpečujúce dodržiavanie daňových povinností v Južnej Afrike 

Daňové poradenstvo | Dodržiavanie daňových povinností | Daňové registrácie | Daň z príjmu právnických osôb | Daň z príjmu fyzických osôb | DPH | Spotrebné dane, clá a ďalšie dane | Daňové povinnosti nerezidentov | Daňové a finančné školenia

Poradenské služby a zabezpečovanie súladu s lokálnou legislatívou v Južnej Afrike

B-BBEE compliance | Štátna kompenzácia vo forme grantov | Súlad s POPIA / GDPR | Služby compliance officera | Reporty a registrácie pre SETA |Reporty o zamestnancoch poskytované úradu práce | Súlad s finančnými a špecifickými predpismi pre konkrétnu oblasť

Služby pre vstup na trh a korporátne služby v Južnej Afrike

Rešerš vo vzťahu k vstupu na trh | Podpora pri vstupe na trh | Založenie a registrácia spoločnosti | Korporátne zmeny v spoločnosti | Due diligence pri akvizíciách a fúziách

Sekretárske služby pre spoločnosti v Južnej Afrike

Udržiavanie a bezpečné uchovávanie záznamov spoločnosti | Poradenstvo pri povinných formulároch | Vypracovanie ročnej účtovnej závierky | Zmeny v spoločnosti | Podnikové riadenie | Vymenovanie konateľa, odvolanie a zmeny | Služby registrovaného sídla

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram