Poradenské a outsourcingové služby v Českej republike

Účtovníctvo a reporting | Outsourcing miezd a ľudských zdrojov | Daňové, transakčné, podnikové a právne poradenstvo | Transferové oceňovanie

Sme dôveryhodným partnerom pre outsourcing a poradenstvo nielen na Slovensku, ale aj vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Naše účtovnícke, mzdové, daňové, právne a korporátne služby v Českej republike zabezpečujú plnú zhodu s miestnymi predpismi vďaka našim odborníkom z Česka. Využite proaktívne poradenstvo a partnera pre outsourcing, ktorý je o krok vpred pred vašimi potrebami.

Nižšie uvedené služby sú poskytované v českom alebo anglickom jazyku

Účtovné a reportingové služby v Českej republike

Účetnictví a statutární reporting | Lokalizace ERP systémů | AP management | Digitalizace faktur | Schvalovací workflow | Účetní online portál | IFRS poradenství | Plnění daňových povinností | Poradenství | Odborná školení

Outsourcing spracovania miezd a správy ľudských zdrojov v Českej republike 

Spracovanie miezd | Integrácia HRM a mzdových systémov | Správa ľudských zdrojov | Odborné HR poradenstvo | Samoobslužné portály pre zamestnancov a manažérov | Online evidencia pracovného času a dochádzky | Evidencia pracovných ciest | Daňové povinnosti zamestnancov | Pracovné povolenia pre cudzincov | Pracovné právo | Meranie vitálnosti spoločnosti a sociálneho prostredia

Poradenstvo v oblasti daní a služby zabezpečujúce dodržiavanie daňových povinností v Českej republike

Daňové poradenstvo | Dodržiavanie daňových povinností | Daňové registrácie | Daň z príjmu právnických osôb | Daň z príjmu fyzických osôb | DPH | Voľný pohyb služieb | Spotrebné dane, clá a ďalšie dane | Daňové povinnosti nerezidentov | Poradenský online portál

Transakčné poradenstvo v Českej republike

Finančné due diligence | Právne due diligence a poradenstvo počas celého procesu akvizície | Daňové due diligence | Fúzie a akvizície | Štruktúrovanie zahraničných investícií

Služby transferového oceňovania v Českej Republike

Príprava dokumentácie o transferovom oceňovaní (Masterfile, Localfile) | Štúdie benchmarkingu (TP Catalyst) | Metodika cien | Stratégia a plánovanie transferového oceňovania

Právne poradenstvo v Českej republike

Korporátne právo | Obchodné a občianske právo | Nehnuteľnosti a development | E-commerce | Súdne spory | Verejné obstarávanie | Duševné vlastníctvo | Insolvencia, konkurz a reštrukturalizácia | Pracovné právo | GDPR | Compliance programy | Právo v oblasti dopravy | Právo v oblasti farmaceutického priemyslu | Plnohodnotná advokátska kancelária | Podpora pri vstupe na trh

Korporátne a sekretárske služby v Českej republike

 

Založenie a registrácia spoločností | Podpora pri vstupe na trh | Domicilačné služby | Virtuálna kancelária | Predaj existujúcich spoločností | Kontrola súladu spoločnosti s právnymi predpismi | Korporátne zmeny v spoločnosti | Likvidácia spoločnosti | Zastupovanie na lokálnej úrovni | Back office služby

 

 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram