TÉMY PODUJATIA

Zúčastnite sa nášho mzdového webináru k Ročnému zúčtovaniu dane (RZD) zo závislej činnosti za rok 2023.  Počas webináru sa naše odborníčky zamerajú na všetky náležitosti súvisiace s problematikou ročného zúčtovania dane a poskytnú konkrétny návod, ako postupovať pri príprave RZD za uplynulý rok.

Úvodnou mzdovou časťou podujatia vás bude sprevádzať Zuzana Krajčová, Payroll Manager Accace Slovakia. V druhej časti vám Lucia Jakubíková, Konzultantka TULIP Solutions, predstaví aj online verziu spracovania žiadosti o ročné zúčtovanie dane prostredníctvom portálu TULIP.

Na bezplatnom webinári sa zameriame na nasledovné oblasti:

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 3 hodiny (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Zuzana Krajčová
Payroll Manager

Zuzana sa špecializuje na mzdovú agendu, o čom svedčia aj jej dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Spolu s Gabrielou vedie tím 30 mzdových účtovníkov a expertov, v rámci ktorého spoločne nastavujú mzdovú agendu a neustále hľadajú efektívne riešenia pre našich klientov. Medzi jej doménu patrí téma Ročné zúčtovanie dane. Má excelentný prehľad v programe Excel a skúsenosti so mzdovými software-mi, najmä Human. Sleduje meniacu sa legislatívu a o aktuálne poznatky sa delí počas vzdelávacích školení s klientmi i s kolegami. Jej snahou je vždy maximálne zefektívniť procesy ako na strane tímu, tak aj na strane klienta.

Lucia Jakubíková
Konzultantka TULIP Solutions

Lucia je konzultantka spoločnosti TULIP Solutions, vyvíjajúcej cloudovú platformu TULIP. Zaoberá sa digitalizáciou daňových a HR procesov a pripravuje pre klientov moduly súvisiace s touto agendou.  V TULIP-e je od roku 2018. Predtým pracovala ako finančná účtovníčka, preto má mnoho skúseností z tejto oblasti a veľmi dobre ich zúročuje pri tvorbe modulov, ktoré uľahčujú klientom povinné úkony v oblasti miezd, daní a účtovníctva.

TÉMY PODUJATIA

V pondelok, 4.12.2023 vláda Slovenskej republiky predstavila balíček, ktorým chce zlepšiť stav verejných financií. Ktoré navrhované zmeny sú najzaujímavejšie z hľadiska daní a odvodov?

Na webinári sa Peter Pašek, Managing Director & Partner Accace Slovakia, bude venovať aktuálnym vládnym zmenám a súvisiacim otázkam v nasledovných oblastiach:

 1. Minimálna daň právnických osôb, resp. daňová licencia od roku 2024
 2. Kto bude mikrodaňovník, resp. na koho sa uplatní 15% sadzba dane z príjmov
 3. Sadzba dane z dividend
 4. Charitatívna reklama a ako sa zmenia podmienky
 5. Zmena v podmienke na oslobodenie príjmu zamestnancov startupov z titulu zamestnaneckých akcií/podielov
 6. Zvýšenie zdravotných odvodov a iné
 7. Diskusia

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 90 minút.

PREDNÁŠAJÚCI

Peter Pašek
Managing Director Ι Partner Accace Slovensko

Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky medzinárodnej outsourcingovej a poradenskej spoločnosti Accace. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v odbore manažment. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo a medzinárodné daňové plánovanie. Svoju kariéru v Accace začal v roku 2006 na pozícii daňového konzultanta a postupne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Vďaka svojmu širokému odbornému záberu a profesionálnemu prístupu sa veľmi rýchlo stal jedným z kľúčových členov slovenského daňového tímu a v roku 2009 prevzal zodpovednosť za jeho riadenie. Peter sa významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom trhu a po 7-ročnom pôsobení v spoločnosti prevzal v roku 2013 pozíciu Managing Director a v roku 2016 sa stal partnerom. Momentálne je Peter zodpovedný za riadenie pobočky Accace Slovensko, ktorá zamestnáva viac ako 150 odborníkov.

TÉMY PODUJATIA

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel budú do konca januára 2024 podávať všetky fyzické aj právnické osoby, ktoré počas roka 2023 využili na podnikateľské účely motorové vozidlo evidované na Slovensku. Keďže sa táto povinnosť týka veľkého množstva daňovníkov pripravili sme si pre vás bezplatný webinár, kde sa budeme venovať pravidlám a výpočtu dane z motorových vozidiel za rok 2023.

Počas webinára si prejdeme nasledujúce témy:

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 45 minút (vrátane diskusie).

Webinár je vedený skúseným daňovým poradcom, ktorý sa okrem všeobecného daňového poradenstva, špecializuje aj na daň z motorových vozidiel, kde pravidelne poskytuje poradenstvo nie len veľkým medzinárodným, ale aj menším lokálnym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach.

PREDNÁŠAJÚCI

Tomáš Ptáček
Senior Tax Consultant

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

This is a block of text. Double-click this text to edit it. This is a block of text. Double-click this text to edit it. This is a block of text. Double-click this text to edit it.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

This is a block of text. Double-click this text to edit it. This is a block of text. Double-click this text to edit it.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

v

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

v

v

v

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

TÉMY PODUJATIA

Pravidlá nízkej kapitalizácie sú pravidlá, ktoré obmedzujú výšku daňových výdavkov na úroky z úverov a pôžičiek, ktoré sú poskytnuté medzi závislými osobami. Cieľom týchto pravidiel je zabrániť daňovníkom v tom, aby si znižovali daňovú základňu prostredníctvom nadmerného čerpania úrokov od závislých osôb. V tejto súvislosti sa transpozíciou čl. 4 smernice Rady (EÚ) 2016/1164 do slovenského zákona o dani z príjmov zaviedlo dodatočné pravidlo o obmedzení úrokových nákladov vo vzťahu k veriteľom, ktoré je účinné od 1.1.2024. Zmeny v pravidlách nízkej kapitalizácie od nového roka tak môžu mať významné daňové dôsledky na väčšinu podnikateľov na Slovensku.

Na našom webinári Peter Pašek, Managing Director & Partner Accace Slovakia, zodpovie nasledovné otázky:

 1. Ako fungujú pravidlá nízkej kapitalizácie?
 2. Kto sú závislé osoby?
 3. Aké sú výnimky z pravidiel nízkej kapitalizácie?
 4. Čo nové prinášajú zmeny zákona o dani z príjmov v tejto oblasti od 2024?
 5. Diskusia

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 60 minút (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Peter Pašek
Managing Director Ι Partner Accace Slovensko

Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky medzinárodnej outsourcingovej a poradenskej spoločnosti Accace. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v odbore manažment. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo a medzinárodné daňové plánovanie. Svoju kariéru v Accace začal v roku 2006 na pozícii daňového konzultanta a postupne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Vďaka svojmu širokému odbornému záberu a profesionálnemu prístupu sa veľmi rýchlo stal jedným z kľúčových členov slovenského daňového tímu a v roku 2009 prevzal zodpovednosť za jeho riadenie. Peter sa významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom trhu a po 7-ročnom pôsobení v spoločnosti prevzal v roku 2013 pozíciu Managing Director a v roku 2016 sa stal partnerom. Momentálne je Peter zodpovedný za riadenie pobočky Accace Slovensko, ktorá zamestnáva viac ako 150 odborníkov.

TÉMY PODUJATIA

Koniec roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj možnosť využiť rekreačné poukazy za rok 2023. Pre množstvo zamestnancov na Slovensku sú rekreačné poukazy zaujímavým benefitom, avšak pre zamestnávateľa môžu byť komplikovanou agendou spojenou s lúštením Zákonníka práce. Pridajte sa na náš bezplatný webinár a zistite, aký je rozsah použitia rekreačných poukazov, proces ich uplatňovania a spracovávania, či kedy sú daňovo uznateľným výdavkom? Na príkladoch z praxe si tiež ukážeme, na čo by ste si mali dať z daňového a účtovného hľadiska pozor.

Na našom webinári, ktorý bude viesť skúsený daňový poradca Peter Pašek, Manging Director & Partner Accace Slovakia, sa zameriame najmä na:

 1. Podmienky získania príspevku na rekreáciu
 2. Oprávnené výdavky pre priznanie príspevku na rekreáciu v roku 2023
 3. Rekreačné poukazy vs. preplácanie účtovných dokladov – ako najlepšie nastaviť systém príspevkov
 4. Rekreačné poukazy ako daňovo uznateľný výdavok
 5. Konkrétne príklady z praxe

Ako už je dobrým zvykom, na našich podujatiach sú otázky účastníkov viac ako vítané.

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 60 minút (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Peter Pašek
Managing Director Ι Partner Accace Slovensko

Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky medzinárodnej outsourcingovej a poradenskej spoločnosti Accace. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v odbore manažment. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo a medzinárodné daňové plánovanie. Svoju kariéru v Accace začal v roku 2006 na pozícii daňového konzultanta a postupne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Vďaka svojmu širokému odbornému záberu a profesionálnemu prístupu sa veľmi rýchlo stal jedným z kľúčových členov slovenského daňového tímu a v roku 2009 prevzal zodpovednosť za jeho riadenie. Peter sa významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom trhu a po 7-ročnom pôsobení v spoločnosti prevzal v roku 2013 pozíciu Managing Director a v roku 2016 sa stal partnerom. Momentálne je Peter zodpovedný za riadenie pobočky Accace Slovensko, ktorá zamestnáva viac ako 150 odborníkov.

TÉMY PODUJATIA

Aké sú povinnosti a zodpovednosti konateľov vo firmách? Čo sa stane, ak konateľ povinnosť poruší a spoločnosti tak vznikne škoda?

V našom webinári vám priblížime zodpovednosť konateľov ako z právneho, tak aj z daňového pohľadu. Miriama Podskubová, Senior Associate Accace Legal a Michaela Salayová, Senior Tax Manager Accace Slovensko vás prevedú nasledovnými okruhmi:

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 120 minút (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Miriama Podskubová
Senior Associate Ι Accace Legal

Miriama vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2014 získala tiež titul JUDr. Špecializuje sa na obchodné právo, v rámci ktorého absolvovala LL.M. štúdium v roku 2017, ako aj odbornú prax v Edinburgu. Ako asociovaná advokátka poskytuje právne služby slovensky a anglicky hovoriacim klientom so zameraním na obchodnoprávne aspekty zmluvnej dokumentácie, fúzie a akvizície a právo obchodných transakcií, právo obchodných spoločností, prevody nehnuteľností či vymáhanie pohľadávok. V spoločnosti Accace pôsobí od roku 2019.

Michaela Salayová
Senior Tax Manager Ι Accace Slovensko

Michaela Salayová je certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Michaela vyštudovala odbor daňovníctvo na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Má za sebou viac ako 10 rokov skúseností v oblasti daňového poradenstva a v Accace pôsobí od roku 2017. Špecializuje sa prioritne na daň z príjmov právnických osôb a DPH a vďaka predošlej 2,5-ročnej praxi v audítorskej spoločnosti aj na due diligence. Od roku 2023 vedie daňový tím takmer 20 odborníkov v Accace Slovensko.

PROGRAM PODUJATIA

V nadväznosti na aktuálne pracovné trendy umožňujú nové pravidlá prácu na diaľku z domova a zo zahraničia. S tým sú spojené i špecifické právne a daňové povinnosti vyplývajúce z lokálnych a nadnárodných legislatív. Na čo konkrétne si zamestnávatelia musia dávať pozor a k akým zmenám došlo v priebehu tohoto roku v oblasti určovania príslušnosti k systému poistenia?

Počas webinára si prejdeme nasledujúce témy:

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí, povenujeme sa slovenskej a českej legislatíve a bude trvať približne 2 hodiny (vrátane diskusie).

Webinár organizujeme v spolupráci s TULIP Solutions.

TULIP – všetky vaše účtovné, mzdové a HR procesy pod jednou strechou

PREDNÁŠAJÚCI

Martina Paprčková
Tax Manager Ι Accace Slovensko

Martina vyštudovala daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v súčasnosti je v spoločnosti Accace zodpovedná za komplexnú agendu zdaňovania fyzických osôb vrátane expatov. Má niekoľkoročnú prax vo väčšine daňových oblastí vrátane dane z príjmu a DPH.

Jej primárnym zameraním v oblasti fyzických osôb je poradenstvo v daňových otázkach spojených s prijímaním, vysielaním a zdaňovaním zamestnancov na Slovensku a v zahraničí a súvisiaca problematika sociálneho zabezpečenia.


Kateřina Hrůzová
Senior Tax Manager Ι Accace Česká republika

Kateřina je daňovým poradcom s pätnásťročnou praxou v odbore. Po ukončení štúdia pôsobila v renomovaných spoločnostiach ako EY alebo Fučík & partneři. K Accace sa pripojila v roku 2017, v súčasnej dobe zastáva pozíciu Senior Tax Manager. Katka sa zameriava na zdanenie fyzických osôb, zamestnancov i podnikateľov, sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie. Má značné skúsenosti v oblastiach globálneho poradenstva vo sfére zamestnanosti, hlavne štrukturalizácii medzinárodných vysielaní a vedení miezd vyslaným zamestnancom, analýz a nastavovania systémov odmeňovania zamestnancov, vrátane programov zamestnaneckých akciových a opčných plánov a pod.


Viktor Mečiar
Managing Director a partner Ι TULIP Solutions Ι Partner Accace

S rozsiahlymi skúsenosťami s riadením projektov implementácie ERP v rôznych európskych krajinách siaha Viktorova odbornosť nad rámec bežnej IT agendy. V roku 2012 nastúpil do spoločnosti Accace  na pozíciu Group IT Manager. Do jeho agendy spadalo projektové riadenie a vedenie rozsiahlych projektov implementácie zamestnaneckých portálov pre globálnych klientov spoločnosti. Počas týchto rokov sa tiež aktívne podieľal na vývoji inovatívneho cloudového riešenia TULIP, jedinečnej medzinárodnej platformy na automatizáciu a digitalizáciu firemných procesov.

V súčasnosti je jedným z partnerov spoločnosti Accace a generálnym riaditeľom spoločnosti TULIP Solutions s.r.o. Viktor získal magisterský titul z aplikovanej informatiky v roku 2004 na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

PROGRAM PODUJATIA

 1. Zoznam legislatívy
 2. Pojem faktúra
 3. Obsah a náležitosti faktúry
 4.  Kto je povinný vyhotoviť faktúru a v ktorých prípadoch
 5. Lehota na vyhotovenie faktúry
 6. Súhrnná faktúra
 7. Uchovávanie faktúr
 8. Najčastejšie chyby pri vyhotovení faktúr

Podujatie sa koná v hybridnej forme. Prihlásiť sa môžete na online webinár alebo prísť na seminár na adresu: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08 Bratislava.

Podujatie začína o 9:00 hod a trvá do 12:15.

Seminár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s.

semináre sféra

PREDNÁŠAJÚCI

Michaela Salayová
Senior Tax Manager Ι Accace Slovensko

Michaela Salayová je certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Michaela vyštudovala odbor daňovníctvo na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Má za sebou viac ako 10 rokov skúseností v oblasti daňového poradenstva a v Accace pôsobí od roku 2017. Špecializuje sa prioritne na daň z príjmov právnických osôb a DPH a vďaka predošlej 2,5-ročnej praxi v audítorskej spoločnosti aj na due diligence. Od roku 2023 vedie daňový tím takmer 20 odborníkov v Accace Slovensko.


Marcela Tomajková
Senior Tax Consultant Ι Accace Slovensko

Marcela Tomajková sa v oblasti účtovníctva a daní profesijne pohybuje už 20 rokov. Jej špecializáciou je najmä daň z príjmov právnických osôb a DPH. Okrem bežnej agendy daňového poradcu sa Marcela podieľa na tvorbe rôznych nástrojov a automatizácii uľahčujúcich výpočty dane z príjmov právnických osôb, ale aj iných oblastí. Okrem toho ju môžete stretnúť na rôznych školeniach v oblasti daní, ktorým sa venuje ako externe pre klientov, tak aj interne pre kolegov v Accace.

TÉMY PODUJATIA

Kúpil som spoločnosť a prerozdelil som ostatné kapitálové fondy (OKF):

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 45 minút (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Peter Pašek
Managing Director Ι Partner Accace Slovensko

Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky medzinárodnej outsourcingovej a poradenskej spoločnosti Accace. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v odbore manažment. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo a medzinárodné daňové plánovanie. Svoju kariéru v Accace začal v roku 2006 na pozícii daňového konzultanta a postupne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Vďaka svojmu širokému odbornému záberu a profesionálnemu prístupu sa veľmi rýchlo stal jedným z kľúčových členov slovenského daňového tímu a v roku 2009 prevzal zodpovednosť za jeho riadenie. Peter sa významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom trhu a po 7-ročnom pôsobení v spoločnosti prevzal v roku 2013 pozíciu Managing Director a v roku 2016 sa stal partnerom. Momentálne je Peter zodpovedný za riadenie pobočky Accace Slovensko, ktorá zamestnáva viac ako 150 odborníkov.

TÉMY PODUJATIA

Novembrová novela Zákonníka práce priniesla viacero významných zmien. Medzi najzásadnejšie patrí úprava náležitostí pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj novozavedená informačná povinnosť zamestnávateľa. Okrem týchto informácií si stručne prejdeme aj ostatné zmeny (otcovská dovolenka, lehota na podanie žaloby o neplatnosť pracovného pomeru, zrážky zo mzdy a ďalšie).

Nakoniec si povieme o tom, ako sa od 1.1.2023 zmenia výšky stravného a cestovných náhrad a ako si môžete uľahčiť ich výpočet vďaka platforme TULIP.

Počas webinára si prejdeme nasledujúce témy:

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 60 minút (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Simona Klučiarová
Senior Associate | Accace Legal

Simona je advokátkou zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V roku 2013 úspešne ukončila štúdium v odbore právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde následne získala aj titul JUDr. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta zložila v roku 2018 advokátske skúšky s vyznamenaním. Počas svojho pôsobenia v advokácii nadobudla skúsenosti v oblasti občianskeho, obchodného, správneho aj trestného práva. Okrem všeobecného právneho poradenstva sa špecializuje aj na poradenstvo v oblasti GDPR, duševného vlastníctva a sporovú agendu. Spolupracujúcou advokátkou spoločnosti Accace je od roku 2019.

Viktor Mečiar
Managing Director | TULIP Solutions

S rozsiahlymi skúsenosťami s riadením projektov implementácie ERP v rôznych európskych krajinách siaha Viktorova odbornosť nad rámec bežnej IT agendy. V roku 2012 nastúpil do spoločnosti Accace  na pozíciu Group IT Manager. Do jeho agendy spadalo projektové riadenie a vedenie rozsiahlych projektov implementácie zamestnaneckých portálov pre globálnych klientov spoločnosti. Počas týchto rokov sa tiež aktívne podieľal na vývoji inovatívneho cloudového riešenia TULIP, jedinečnej medzinárodnej platformy na automatizáciu a digitalizáciu firemných procesov.

V súčasnosti je jedným z partnerov spoločnosti Accace a generálnym riaditeľom spoločnosti TULIP Solutions s.r.o.

Viktor získal magisterský titul z aplikovanej informatiky v roku 2004 na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram