Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane v dôchodku | Accace v eTrend

24 februára 2017

Nájdete aj na eTrend

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Moja mama je na starobnom dôchodku od februára 2016, pričom stále pracuje na plný úväzok. Tento rok jej však zamestnávateľ začal vyplácať menšiu mzdu ako doteraz. Vo výplatnej páske má totiž po novom nezdaniteľnú časť 0 eur.  Ak je dôchodkyňa, nemá nárok na tú istú sumu ako doteraz? Pracovníčka mzdového oddelenia povedala, že nárok má, ak výška jej dôchodku prevyšuje 307 eur. Lenže moja mama má dôchodok len vo výške 273 eur.  Ako to je tým pádom?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Pracovníčka mzdového oddelenia má pravdu. Berte prosím na vedomie, že v súlade s §11 ods. 6 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) sa základ dane daňovníka neznižuje o NCZD, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom jedného z nasledujúcich:
–    starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku
–    predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia,
–    starobného dôchodkového sporenia
–    dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
–    výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok”)
–    alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma NCZD uplatniteľná podľa ZDP.

Ako sa zníži základ dane

Keďže vaša mama sa k 01.01.2017 považovala za poberateľa dôchodku, nemá všeobecne nárok na uplatnenie NCZD. Avšak v prípade, že suma jej dôchodku v úhrne za celý rok 2017 nepresiahne sumu, o ktorú sa znižuje základ dane, zníži sa základ dane o sumu NCZD vypočítanej vo výške rozdielu medzi sumou NCZD a vyplatenou sumou dôchodku.
Predmetný „nárok“ na prípadné uplatnenie alikvotnej výšky NCZD bude mať vaša mama až v rámci ročného zúčtovania dane resp. pri podaní daňového priznania za rok 2017.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram